Ympäristöystävällinen paperi syntyy Kuusankoskella

Kun paperi on valmistettu vastuullisesti ja energiatehokkaasti, ollaan ympäristöystävällisyyden ytimessä. Tällaista paperia syntyy Suomessa UPM Kymin tehtaalla. Modernista tuontantolaitoksesta saadaan myös kalsiumkarbonaattia ja sähköä, jopa muille myytäväksi.

Paperi valmistetaan uusiutuvista luonnonvaroista. Vastuullisesti tuotetulla paperilla on paljon etuja verrattuna vaihtoehtoisiin, uusiutumattomista luonnonvaroista valmistettuihin materiaaleihin.

Paperi on ikiaikainen käyttöliittymä, jonka asema ei digitaalisessakaan maailmassa horju. Painotuotteen käsinkosketeltavuus jättää uniikin muistijäljen. Laadukkaan painotuotteen käyttöikä on pitkä, sillä sen pariin voidaan palata yhä uudelleen ja uudelleen. Kysyntää paperille siis edelleen riittää. Siksi UPM Kymin tehtaan paperikoneet laulavatkin vahvassa synergiassa sellutehtaan kanssa työllistäen Kuusankoskella noin 430 työntekijää.

UPM Kymin tuotantokapasiteetti on 730 000 tonnia vuodessa. Kahden paperikoneen lisäksi tehtaalla on päällystyskone sekä toimistopapereiden ja isojen graafisten arkkien leikkauslinjat. Kymin tehtaalla valmistetaan päällystettyä ja päällystämätöntä hienopaperia sekä valkaistua koivu- ja havusellua. Sellutehdas on myös merkittävä bioenergian tuottaja. UPM Kymin paperia käytetään kirjoihin ja aikakauslehtiin, luetteloihin, mainospainotuotteisiin, kirjekuoriin, tarroihin ja toimistopapereina. Sellun pääkäyttöalueet ovat paperi, kartonki ja pehmopaperit.

Paperitehtaan kiertotalousnaapurit

Koko tehdasintegraatin työllistävä voima Kouvolan Kuusankoskella on 700 henkeä. Integraattiin kuuluu paperitehtaan lisäksi sellutehdas, biologinen puhdistamo, Schaefer Kalk Finland Oy:n kalsiumkarbonaatin tuotantolaitos sekä Kymin Voima Oy:n biovoimalaitos.

– Integraatti edustaa modernia kiertotaloutta, jossa eri toimijat hyötyvät toisistaan ja kaikki käyttökelpoinen tehdasalueelta saadaan talteen. Vastaavia kokoonpanoja on maailmanlaajuisestikin vasta muutamia, kertoo tuotantopäällikkö Teemu Kiiskinen.

Tänä vuonna tehdasalueelle saapuu noin neljä miljoonaa kuutiota puuta, koivu- ja havuhaketta sekä sahanpurua. Kuorimon jätettä hyödynnetään esimerkiksi puutarhoissa ja puistoissa tai poltetaan oman jätevesipuhdistamon lietteiden kanssa biovoimalaitoksessa. Näin saadaan tuotettua sähköä paitsi omiin tarpeisiin, myös myytäväksi KSS Energialle. Tuhkaa taas voidaan hyötykäyttää metsänlannoituksessa ja maanrakentamisessa.

Kuluttaja mittaa usein paperin ympäristöystävällisyyttä siitä löytyvien ympäristömerkkien perusteella. Paperitehtaalla ympäristöä ajatellaan kuitenkin läpi koko ekosysteemin sekä paperin elinkaaren.

Pelkällä hyvällä tahdolla asiat eivät kuitenkaan ole kehittyneet. Integraatin kehittämiseen on investoitu 2000-luvulla noin miljardi euroa. Suurimpia investointeja sellutehtaaseen ovat olleet uusi kemikaalien talteenottolaitos 2008 ja syksyllä 2015 valmistunut 160 miljoonan euron investointi uuteen sellun kuivauskoneeseen, kuorimoon ja havukuitulinjan modernisointiin.

Läpinäkyvyyden periaate – alkuperä tiedossa

Suomalaisen paperin valinnalle on monia painavia perusteita. Ympäristöystävällisyyden lisäksi yhteiskunnallinen vaikutus on merkittävä: näin pidetään työ Suomessa. Oman henkilöstön lisäksi UPM Kymin välillinen paikallinen työllisyysvaikutus on 800 henkeä, ja tärkeän kesätyöpaikan integraatti tarjoaa peräti 150 nuorelle vuosittain.

Ympäristöasiat korostuvat nykyisin lähes jokaisen yrityksen strategiassa. UPM Kymillä on tehty määrätietoista työtä vastuullisuuden eteen jo vuosia. Ja kun jauhot pussissa ovat puhtaat, otetaan myös vieraita mielellään tutustumiskäynneille. Avoin ja läpinäkyvä toiminta on vähintään yhtä tärkeää kuin paperille dokumentoidut ympäristöraportit.

Vastuullinen paperintuotanto lähtee metsistä. Noin puolet maailmassa teollisesti hakatusta puusta päätyy paperiteollisuuden raaka-aineeksi. Vain osa puusta on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. WWF:n mukaan valitettavan suuri osa puusta on peräisin laittomilta hakkuilta tai hakkuilta, jotka tuhoavat korkean suojeluarvon metsiä, kuten jäljellä olevia luonnontilaisia metsiä.

Sellun tuotanto paperin ja pahvin raaka-aineeksi on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista syistä nopeaan puuviljelmien laajenemiseen tropiikissa. Jotkut puuviljelmistä perustetaan hakkaamalla alkuperäinen sademetsä tai muu arvokas elinympäristö istutusten tieltä. Huonosti suunnitellut ja hoidetut puuviljelmät köyhdyttävät luonnon monimuotoisuutta.

Kestävästi hoidetut metsät säilyttävät metsäluonnon monimuotoisuuden ja muut tärkeät luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut, kuten puhtaan veden varastot. Suomalaiselle yritykselle metsä on pyhä.

– Tiedämme jokaisen meille saapuneen puun alkuperän tarkoin. Yksityiset metsänomistajat ovat tärkeimpiä puuntoimittajiamme. Suurin osa puusta tulee tehtaan lähialueilta. Puu myös hyödynnetään sataprosenttisesti. Sellun ja paperin tuotannon ylijäämät käytämme biopolttoaineena, Laksio kertoo.

Vaikka paperia voidaankin kierrättää noin 4-6 kertaa, tarvitaan joukkoon aina myös neitseellistä sellua. Paperin kierrättäminen ei siis ole onnen oikotie, vaikka tietysti äärimmäisen tärkeää. Vähintään yhtä tärkeää on vastuullinen metsänhoito – ja koko ketju siinä välissä.

UPM Kymin tuotanto on sertifioitu monin puolueettomasti valvotuin standardein ja tehtaalla on ympäristölupa. Tuotantoprosesseja on pystytty jatkuvasti kehittämään aiempaa ekologisemmiksi. Kun verrataan vuotta 2017 vuoteen 2000 on vedenkulutus vähentynyt vajaassa kahdessakymmenessä vuodessa 65 prosenttia, hiilidioksidipäästöt 40 prosenttia ja kaatopaikkajätteen määrä lähes 99,8 prosenttia.

[Juttu julkaistu pidempänä versiona Markprint-lehdessä]

Teksti: Terhi Kangas
Kuva: UPM

Takaisin blogiin