Puhtaan energian merkitys Markprintin tehtaalla

Energian tuotanto on EU-alueella suurin ilmastopäästöjen lähde. Olemme tehneet Markprintissa merkittäviä valintoja energian käyttöön ja ostamiseen liittyen.

Painotalomme on rakennettu vuonna 1990 Lahden kaupunkialueen sisälle. Kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkkoon. Asumiseen ja työpaikkoihin tarkoitetut talot vaativat Suomessa lämmitystä, ja tämä on tärkeää ottaa huomioon ympäristöystävällisyyttä arvioitaessa. Lahti toimi vuonna 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunkina ja lopetti sitä ennen kivihiilen käytön voimalaitoksillaan. Kaupungin ympäristöpanostusten kannustamana me päätimme jatkaa toimintaamme nykyisessä kiinteistössä, vaikka haja-asutusalueelle siirtymällä toimitilakulut olisivat halvemmat.

Kivihiilen lopettamisen lisäksi kaukolämmön toimittaja on lisännyt uusiutuvan energian osuutta, joka on nettisivujen mukaan 84,3 %. Maakaasun käyttöä on vähennetty ja korvattu biokaasulla.

Painokoneet ja tuotantolaitteet vaativat toimiakseen sähköä. Tässäkin asiassa olemme tehneet valinnan ympäristö edellä. Ostamamme sähkö on alkuperätakuumerkittyä 100 % hiilidioksidivapaata energiaa. Tuotantomuodot ovat vesi-, tuuli-, aurinko-, bio-, geoterminen ja ydinvoima.

Mihin muuhun kannattaa kiinnittää huomiota? Logistiikan osalta hyödynnämme mahdollisimman paljon runkolinjoja ja joka tapauksessa ajettavia vakioreittejä. Kumppaneillamme on kunnianhimoiset tavoitteet hiilineutraaliuden suhteen.

Kaikesta huolimatta paperin valinnalla on kaikkein suurin merkitys lopputuotteen ympäristöystävällisyyteen. Painotuote on tehokas markkinoinnin, viestinnän tai taide-elämyksen alusta. Autamme asiakkaitamme valitsemaan paperit, joita voi hyvällä omatunnolla käyttää.

Vastuullisuus on ennen kaikkea tekoja ja valintoja.

Lukusuositukset: Energian kokonaiskulutus laski 5 % vuonna 2022  ja Suomessa uusiutuvasta energiasta suurin osa on bioenergiaa

♥Takaisin blokiin