Huikeaa menestystä Markprintin painamilla kirjoilla!

Suomen kirjataiteen komitea valitsee vuosittain vuoden kauneimpien kirjojen kokoelman.

Komitean tavoitteena on kiinnittää huomio kirjoihin kirjataiteellisina kokonaisuuksina. Arvioiva tiimi tarkastelee
typografiaa, materiaaleja, teknistä toteutusta ja taiton luomaa kokonaisvaikutelmaa sekä sen sopivuutta kirjan aiheen
ja sisällön kanssa. Klassisen kirjapainotaidon ohella komitea arvostaa tuoreita, uutta luovia ratkaisuja.

Vuoden 2020 Kaunein kirja -valikoimaan on valittu peräti kolme Markprintin painamaa teosta! Suomessa kotimaisena
työnä tehdyistä kokoelman kirjoista Kirjapaino Markprint Oy on kumppaneineen johtava valmistaja. Kunnian
valikoimaan pääsystä saivat seuraavat kirjat:

Konsta Punkka: Animal Portraits
Kustantaja: Other Group
Graafinen suunnittelija: Heidi Gabrielsson
Valokuvaaja: Konsta Punkka
Reproduktio: Petri Kuokka / Aarnipaja

Maarit Mustonen: /\/\/\/\/\/\/\/
Kustantaja: Maarit Mustonen
Graafinen suunnittelija: Arja Karhumaa
Tekniset määrittelyt: Juhani Saloranta / ProAldus
Reproduktio: Maarit Mustonen

Juha-Pekka Laakio, Pekka Terävä, Eero Heikkinen ja Asko Mäkelä: Final Cut
Kustantaja: Olo Group Oy
Graafinen suunnittelija: Eero Heikkinen / Flake Company Oy
Valokuvaaja: Juha-Pekka Laakio
Reproduktio: Kirjapaino Markprint Oy

Mitä Markprintissa on tehty, että meiltä tilataan yhä enemmän kirjoja? Onko sattumaa, että painamamme kirjat
menestyvät?

”Tiekartta johtavaksi kustantajariippumattomaksi kirjojen painajaksi avattiin vuonna 2008, kun Heidelbergin XL75 UV-
painokone asennettiin painotaloomme Lahteen. Sen jälkeen olemme tehneet systemaattista vuosittaista kehitystyötä
tuotannossamme, jotta voimme lunastaa asiakkaidemme odotukset” toteaa toimitusjohtaja ja partneri Mikko Ilomäki.

Miten kirjan kauneuteen voi vaikuttaa painotekniikan avulla?

”Perusasiana on kuvan toistuminen eri paperilaaduille laadukkaasti ja suunnittelijan vision mukaisesti. Tämä vaatii
omaa kyvykkyyttä digitaalisen aineiston käsittelyyn, värinhallinnan menetelmien hallintaa sekä kaluston hyvää kuntoa.
Henkilökunnan korkea ammattitaito ja parhaiden osaajien käyttö esimerkiksi erilaisten sidosasujen osalta on myös
välttämätöntä” kertoo myyntijohtaja ja partneri Tuomas Talvitie. ”Lisäksi UV-tekniikka antaa kustantajille ja
graafikoille vapaat kädet paperivalintaan” Tuomas jatkaa.