Kirjapaino Markprint Oy

Painoa ajatuksille, keveyttä luonnolle

Suomalaiset ovat metsäkansaa, jolle puu ja paperi ovat konkreettisia esineitä ja arvoja. Jalostamalla tuotantoa ympäristöä vähemmän kuormittavaksi siirrämme osaltamme luonnonläheistä kulttuuriperintöä eteenpäin.

Erilaiset ympäristösertifikaatit määrittävät niin tuotantoketjua kuin käytettyjä raaka-aineitakin. Valitsemalla huolella kirjapainon pääraaka-aineina käyttämät paperit ja värit pienennämme omaa ekologista jalanjälkeämme. Samaan tähtää henkilöstön säännöllinen kouluttautuminen alati tiukentuvien kriteereiden tuntemuksessa. Vuosien kokemuksella hukkatulosteiden määrät, liuottimien käyttö ja kaiken mahdollisen kierrättäminen on optimoitu vähentämään ympäristön kuormittamista. Toisin kuin usein luullaan, ympäristösertifikaatit eivät tuota asiakkaillemme ylimääräisiä kuluja.

Jo vuodesta 1993 meillä on ollut pohjoismaisen Joutsenmerkin käyttöoikeus. Vuonna 2007 koko tuotantomme sertifioitiin ympäristömerkin tiukat kriteerit täyttäväksi. Vuonna 2009 saimme lisäksi FSC ja PEFC -ympäristösertifikaatit. Tämä ei ole meille huumaa tai viherpesua, vaan elävää arkea.

Työympäristö ja yhteiskuntavastuu 
”Kunnioitamme ja noudatamme YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen kirjattuja periaatteita. Työnantajana toteutamme Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia.”

Se tarkoittaa meillä, että

- tarjoamme turvallisen, terveellisen ja viihtyisän työympäristön. Pidämme huolta, että työskentelyolosuhteet perustuvat kunnioitukseen, oikeudenmukaisuuteen ja luottamukseen. Kehitämme työntekijöidemme osaamista ja kannustamme henkilökuntaamme ottamaan vastuuta.

 Toimimme aina lakien ja asetusten puitteissa ja pyrimme tukemaan toiminnallamme yhteiskunnan positiivista kehitystä. Tuemme paikallista talouskehitystä sekä kulttuuri-, liikunta-  ja hyväntekeväisyysjärjestöjä.

ymparistomerkki_2015_sma.jpg Joutsenmerkki
Joutsenmerkki on Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki. Se osoittaa, että painotalo ottaa toiminnassaan ympäristön huomioon ja täyttää tiukat ympäristövaatimukset, jotka tarkistetaan 3-5 vuoden välein. Painotalossa vaatimukset kattavat paperin, kemikaalit sekä koko painoprosessin. Joutsenmerkki huomioi myös kierrätyksen sekä tuotannossa että valmiissa tuotteissa.
www.joutsenmerkki.fi
FSC_2012.jpg FSC-CO18782
FSC on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin organisaatio, jonka tavoitteena on edistää ympäristön kannalta vastuullista, yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsien hoitoa. Näin se myös edistää paikallisten yhteisöjen sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Merkin käyttö painotuotteessa osoittaa, että paperin raaka-aine on peräisin sertifikaatin vaatimusten mukaisesti hoidetuista metsistä.
finland.fsc.org
PEFC_2012.jpg PEFC/02-31-146 
PEFC on maailman suurin metsäsertifiointijärjestelmä metsän pinta-alalla mitattuna, jonka vaatimukset hyvälle metsänhoidolle perustuvat kansainvälisiin, useiden valtioiden yhdessä hyväksymiin kestävän metsätalouden periaatteisiin ja tavoitteisiin. Noin 95 prosenttia Suomen talousmetsistä on sertifioitu PEFC-järjestelmän mukaisesti. PEFC–sertifioitu paperi on todiste kestävästä metsänhoidosta ja vastuullisesti tuotetun raaka-aineen käytöstä painotuotteissa.
www.pefc.fi